KHUNG BẢNG GIÁ QUẦY RAU SIÊU THỊ

Giá sản phẩm:

75,000 

0948.526.270

KHUNG BẢNG GIÁ QUẦY RAU SIÊU THỊ

Là sản phẩm chuyên dùng để thể hiện bảng giá cho sản phẩm bán chuyên dùng trong các cửa hàng và quầy rau siêu thị

Sản phẩm bao gồm cả Khung và PVC A6 đi cùng bộ

Số lượng

Dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ & Khuyến mãi