Showing all 3 results

Cờ bãi biển, Beach flag, cờ bãi biển quảng cáo, cờ quảng cáo là sản phẩm dùng theo nhóm số lượng 3-6 cây mang lại nhiều hiệu ứng truyền thông vô cùng tốt. Sản phẩm có thân bằng nhôm, lồng vào nhau, có chân đế bằng Inox cụp xòe chịu gió cực tốt, thân cờ có thể xoay theo chiều gió nhất loạt một hướng mang lại hiệu ứng truyền thông cao.

Cờ lưỡi liềm quảng cáo

Bộ Cây Cờ 3m

900,000 

Cờ lưỡi liềm quảng cáo

Bộ Cây Cờ 4m

1,000,000 

Cờ lưỡi liềm quảng cáo

Bộ Cây Cờ 5m

1,200,000